0303 - 379787

VÅR VERKSAMHET

Välkommen!

Familjehuset Klippan är en mottagning för barn, unga och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. Föräldrar och unga, 6-18 år, är välkomna och allt stöd är kostnadsfritt. Hos oss arbetar psykologer, socionomer, arbetsterapeut och sjukgymnast. Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan Vårdcentralen Kusten och Kungälvs kommun.
Familjehuset Klippan finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig alltför stora.

Det kan till exempel handla om att vardagen präglas av konflikter och bråk, ett barn som inte kan sova borta, en tonåring som är stressad och nedstämd eller ett barn eller en tonåring som hindras av sin blyghet.

Information om tilläggsuppdrag ungas psykiska hälsa

Familjehuset Klippan är ett tilläggsuppdrag inom vårdval vårdcentral för att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år med psykisk ohälsa. Resursförstärkningen består av psykologer, socionomer, arbetsterapeut, sjukgymnast samt vid behov extra resurser på vårdcentralen. Huvudinriktningen är korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp. Syftet är att stärka upp länets vård till barn och unga med mildare till måttlig psykisk ohälsa samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet.

För mer information om tilläggsuppdraget, klicka på länken nedan:
Ungas Psykiska Hälsa – Västra Götalandsregionen

Information om Familjehuset Klippans verksamhet

Rådgivning och information

Det går alltid bra att ringa till Familjehuset Klippan om man känner sig oroad och vill rådfråga kring sitt barn. Ibland resulterar samtalet i ett mottagningsbesök. Om Familjehuset Klippan inte kan hjälpa med just det problem man vill ha hjälp med, försöker vi hjälpa familjer till rätt insats.

Föräldragrupper

Familjehuset Klippan har för närvarande tre föräldragrupper som återkommer minst en gång per termin. På grund av rådande situation erbjuder vi just nu stöd i grupp med begränsat antal deltagare. 

Affekt

Riktar sig till föräldrar till barn med mycket starka känslor. Fokus på förhållningssätt till utmanande beteenden, exempelvis lågaffektivt bemötande. Syftar till att ge föräldrar ett nytt perspektiv på sina barns svårigheter.

Träffarna leds av två behandlare från Familjehuset Klippan. Affekt består av fem besökstillfällen och varje träff pågår under cirka två timmar.

ABC

Föräldrastödsprogram som riktar sig till alla föräldrar med barn 6-12 år som vill förbättra klimatet i familjen. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Träffarna leds av två behandlare från Familjehuset Klippan. ABC består av fyra tillfällen och varje träff pågår under cirka två och en halv timma. Det bjuds på kaffe och fika.

Hantera oro

Riktar sig till föräldrar till oroliga barn. I Hantera oro lär du dig vilka mekanismer som ligger bakom oro och ångest. Du lär dig hur oron hålls vid liv och vilka konkreta metoder som hjälper dig och barnet att övervinna oron.

Träffarna leds av två behandlare från Familjehuset Klippan. Hantera oro består av fyra tillfällen och varje tillfälle pågår två timmar.

Internetbaserad ångestbehandling

Familjehuset Klippan erbjuder ett internetbaserat behandlingsprogram som heter Ångesthjälpen Ung. Programmet riktar sig till ungdomar 13-17 år, som har besvär med social ångest, tvång, generaliserad oro eller panikattacker. Behandlare följer ungdomen och kommunicerar varje vecka genom behandlingsplattformens meddelandefunktion.

Programmet pågår under åtta veckor. Varje vecka öppnas en ny ”modul” med videos, texter och frågeformulär.  En modul tar ungefär en timma att gå igenom.

Grupper för barn/ungdom med förälder

Det finns en stark kraft i gruppbehandlingar och många barn blir lättade av att upptäcka att de inte är ensamma om att ha besvär. På Familjehuset Klippan erbjuder vi kontinuerligt flera grupper barn och ungdomar och deras föräldrar.

På grund av rådande situation erbjuder vi just nu stöd i grupp med begränsat antal deltagare. 

Känsloskola 

Riktar sig till barn (8-11 år) och en förälder. Syftet är öka förståelsen för känslor, att öppna upp en nyfikenhet för barnets känsloliv och att göra besvärliga känslor lättare att tala om i familjen. 

Träffarna leds av två behandlare från Familjehuset Klippan. Känsloskolan pågår under två tillfällen, cirka 45 minuter per träff.

Ångestskola 

Riktar sig till barn (8-11 år) och en förälder. Målsättningen är att skapa en gemensam förståelse för barnets ångestproblematik inom familjen. Ångestskolan villl också motivera och inspirera till små steg mot förändring. Förhoppningsvis kan barnet lämna ångestskolan med känslan att ha en liten plan för hur man kan arbeta vidare för att övervinna sin oro.

Träffarna leds av två behandlare från Familjehuset Klippan. Ångestskolan pågår under tre tillfällen, cirka 45 minuter per träff.

Cool kids

Cool kids är en gruppbehandling för oroliga barn och deras föräldrar. Det är en evidensbaserad behandlingsmetod med grund i kognitiv beteendeterapi (KBT). I behandlingen deltar barn och föräldrar tillsammans och föräldrarnas närvaro är av stor vikt för resultatet.

Barn och föräldrar får lära sig:

  • Om orons mekanismer och vidmakthållande faktorer
  • Att utmana oroliga tankar
  • Att lära sig hantera oro genom att gradvis träna på att möta rädslor
  • Att stå ut med oro
  • Socialfärdighetsträning
  • Problemlösning

Behandlingen omfattar åtta träffar om två timmar vardera.

Hantera känslor

Hantera känslor är en gruppbehandling för ungdomar från 13 år i syfte att bättre förstå och hantera starka känslor. Programmet fungerar oavsett om det är rädsla, ångest, nedstämdhet, ledsenhet, ilska, skam eller någon annan känsla som ställer till problem. Ungdomen får lära sig mer om vad känslor är och varför de är viktiga för oss. Vi tränar på att upptäcka känslor och hur de får oss att tänka och reagera. Inte minst får deltagarna strategier för att lättare påverka sina känslor.

Träffarna leds av två behandlare på Familjehuset Klippan. Behandlingen består av 8 träffar på 2 timmar vardera och föräldrar deltar vid 4 tillfällen.

Individuella samtalskontakter

Familjehuset Klippan erbjuder korta samtalskontakter för barn, ungdomar och föräldrar. Vi har ofta ett avgränsat fokus under kontakten, exempelvis att man arbetar med den unges oro eller stöttar föräldrar för att förbättra familjeklimatet. Vilket fokus kontakten ska ha bestäms i samråd med er behandlare.

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten