0303 - 379787

Familjehuset klippan

En öppen mottagning för barn, unga och föräldrar som behöver stöd

Välkommen till Familjehuset Klippan i Ytterby, Kungälv!

Mottagning

Familjehuset Klippan är en mottagning för barn och unga, 6-18 år, och deras familjer. Familjehuset Klippan är ett tilläggsuppdrag inom vårdval vårdcentral för att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år med lindrig psykisk ohälsa. På mottagningen finns även Kungälvs kommuns förebyggande familjestöd.

Vill du veta mer om tilläggsuppdraget, klicka här… 

Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan Vårdcentralen Kusten och Kungälvs kommun.

Hos oss

Hos oss arbetar psykologer, socionomer, arbetsterapeut och sjukgymnast. Alla som arbetar på Familjehuset Klippan har tystnadsplikt.

Besök på Familjehuset Klippan är avgiftsfria. Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett besök eller avbokar senare än 24 timmar innan besök får du betala 100 kr. 

För samarbetspartners

Elevhälsa, socialtjänst, andra vårdcentraler och ungdomsmottagningar är välkomna att kontakta oss på Familjehuset Klippan för att boka konsultationstid.

Klicka här för mer information!

På Familjehuset Klippan finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig allför stora.

Det kan till exempel handla om:

  • att vardagen präglas av konflikter och bråk,
  • ett barn som hindras av sin oro,
  • en tonåring som är stressad och nedstämd,
  • ett barn eller en tonåring som hämmas av sin blyghet.

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten