0303 - 379787

Vår personal

Hos oss finns psykologer, socionomer, arbetsterapeut & sjukgymnast

Välkommen till oss på Familjehuset Klippan!

Maria Olinder

Leg psykolog

Kristoffer Alberts

Leg psykolog
(Föräldraledig)

Anna Waller

Leg psykolog

Lisbeth Mattsson

Socionom

Lovisa Elvin

Leg psykolog
(Föräldraledig)

Katarina Laundy

Leg psykolog

Annika Haglunds

Socionom

Anette Karlsson

Projektledare

Matilda Ugrell

Leg psykolog

Kristina Anderberg

Leg psykolog

Samuel Klingenstierna

PTP-psykolog

Maria Ekström

Leg sjukgymnast

Sara Ekström

Leg arbetsterapeut