0303 - 379787

Vår personal

Hos oss finns psykologer, socionomer, arbetsterapeut & sjukgymnast

Välkommen till oss på Familjehuset Klippan!

Maria Olinder

Leg psykolog

Kristoffer Alberts

Leg psykolog
(Föräldraledig)

Anna Waller

Leg psykolog

Lisbeth Mattsson

Socionom

Lovisa Elvin

Leg psykolog
(Föräldraledig)

Ann-Christin Isberg

Socionom

Annika Haglunds

Socionom

Samuel Klingenstierna

PTP-psykolog

Matilda Ugrell

Leg psykolog

Kristina Anderberg

Leg psykolog

Maria Ekström

Leg sjukgymnast

Sara Ekström

Leg arbetsterapeut